www.neubrow.domachevo.com

 

   

RU    BE    DE    EN

 

1617 - 1940

    Olęndrzy Ц w gubernii Grodzieńskiej w taki sposób nazywano potomków Holendrów, którzy zamieszkali tu, najwiarygodniej, w XIII stuleciu. Obecnie w miejscowości Brzeskiej, istnieje blisko miasteczka Włodawa tylko dwie ich kolonii Ц Nejdorf i Nejbrow, mieszkańcy których zapomnieli swój język ojczysty i posługują się dialektem miejscowym z dodatkiem słów polskich.

 

(Encyklopedia Rosyjska roku 1909.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:  © Prokopiuk I. (2008-2020)