Wizyty potomków

 

 

 

Za pomocą naszej strony internetowej w dniach 24-29 sierpnia roku 2008 Domaczewo oraz miejscowości niemieckich kolonii zostały odwiedzone przez potomka byłych olędrów Zygfrydego Ludwiga, który obecnie mieszka w Niemczech.

Jego rodzice pochodzili z NeJbrowa (Łaszniewa). Opuścili swoją wieś w roku 1939. Wedle jego powieści, potmkowie byłych obszarników do dnia dzisiejszego mieszkają w Niemczech niewielkimi grupami. Zygfryd Ludiwg już od dawna interesuje się historią kolonii nadbużańskich. W związku z tym na początku roku 2008 nawiązaliśmy kontakt z nim. Odbywała się pomiędzy nami wymiana informacją historyczną oraz faktyczną, a później Ludwig zdecydował osobiście odzwiedzieć małą Ojczyznę swoich przodków.

Podczas tej wizyty bezpośrednio odzwiedzieliśmy najbardziej znaczące miejsca byłych kolonii: resztki starego niemieckiego cmentarzu, miejsce byłego ulokowania kirchi, centralny oraz południowy Nejbrow i Nejdorf, pogrzeb kolonistów, który jedynie się zachował od tych czasów. Odwiedziliśmy również i pobliskie wsi (Szykieli, Borysy, Podłużże, Bogdany) oraz porozmawialiśmy z miejscowymi świadkami tych czasów. Tak, odbyła się bardzo szczególna rozmowa z Konstantem Zaniem, który znał Juzefę Bytow (jedynie pozostała mieszkanka kolonii Nejbrow). Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni z tego powodu, że Konstanty Zań dobrze zna historię osiedli kolonistów. Powiedział, że ze wspomnień najstarszych mieszkańców, kolonii były założone około 300-400 lat temu.

Oprócz tego, odbyła się wycieczka do wsi Tomaszówka, gdzie odzwiedzieliśmy niemiecki cmentarz czasów I Wojny światowej.

Nie możemy nie odznaczyć, że gość z niesamowitym interesem brał udział we wszystkich tych przesięwzięciach oraz został zadowolony w dość widoczny sposób. Ponad to, Zygfryd powiedział, że są jeszcze wielu potomków olędrów, którzy chcieliby odwiedzieć ziemię, właścicielmi której kiedyś byli ich przodkowie.

 

 

 

Na zdjęciu:

                1 – Wiktor Dacyk (wersja polska i angielska)

               2 – Zygfryd Ludiwg

               3 – Hanna Wołoncewicz (wersja niemiecka)

               4 – Iwan Prokopiuk (administrator)

 

 

 

 

Do głównej

 

  Каталог TUT.BY Rating All.BY

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   © Prokopiuk I. (2008-2010)

www.domachevo.com

RU     DE