www.domachevo.com

Współczesny Nejdorf-Nejbrow

RU   BE

 

 

   Większość terenów współczesnego Nejdorfa-Nejbrowa na ziemiach białoruskich zajmują pola, za wyjątkiem północnego Neudorfa, podstawową część którego składają niewielkie łąki oraz młódy las (Zdjęcie № 5-5.1-5.10)).

   Obecnie o znakomitych koloniach Nejdorf – Nejbrow przypomina tylko cmentarz luterski. Znajduje się na niewielkim odcinku lasu na wzniesieniu. Żadnych elementów zagrodzenia, w porównaniu ze cmentarzem polskim, się nie zachowało. Można znaleźć tylko pokryte roślinami pamiętniki. We wschodniej części cmentarzu znajdują się kilka drzew choinkowych, nie właściwych dla naszej miejscowości. To są rodzaje drzew, przywiezonych z unnych krajów.

          Zdjęcia № 1-1.1-1.2-1.3 NIemiecki cmentarz luterski. 

                  

Podaję jeszcze 5 zdjęć:  4   5   6   7   8  (2 lutego 2008 roku)

 

    Również o bagatej historii Nejdorf przypominają resztki podstawy zniszczonego zboru. Niestety, na miejscu byłej cerkwi luterskiej, najstarszej na terenie Europy Wschodniej, nie ma żadnego monumentu. O jej istnieniu przypominają tylko kilka kamieni. (zdjęcie 2.1-2.2-2.3).
   Lecz w środku marca 2008 roku, aby pozbiegnąć jakichgokolwiek kłopotów z techniką rolniczą, wszystkie kamienia zostały wywiezione. (zdjęcie 2.3).
     Zdjęcie 2.4 zostało zrobione na miejscu cerkwi 28 kwietnia 2008 roku.
 

     Zdjęcie № 2-2.1-2.2-2.3-2.4  Resztki zboru w Nejdorf

      

(26 stycznia 2008)

      

(28 kwietnia 2008)

Wideo:  Video Neudorf Kirche.avi (3,96МB)

 

     Podczas prac rolniczych wiosną na polach Nejdorf nawet bez specjalnych narzędzi można znaleźć stare sprzęt rolniczy, które wyrzycają się do powierzchni podczas prac rolniczych.
   Według oświadczenia kierowcy ciągniku Gogoluka P., pracującego w kołchozie „Kalina”, na miejscu Nejbrow w roku 1984 w związku z poszerzaniem terytoriów rolniczych zostały całkowicie zniszczone ostatnie ślady niemieckiej kolonii – stare колодцы.

     Zdjęcie № 3-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 Odnalezienia w Nejbrow

     

     

 

(23 lutego 2008)

 

 

     Zdjęcie № 4-4.1-4.10 Współczesny Nejbrow (Mościce Górne (Łaźniwo))

      

      

      

      

      

(30 marca 2008)

 

     Zdjęcie № 5-5.1-5.10 Współczesny Nejdorf (Mościce Dolne)

      

      

      

      

      

      

      

(26 kwietnia 2008)

    Trzeba odznaczyć, że administracja tej strony internetowej podtrzymywa kontakty ze współczesnymi potomkami byłych „olędrów” – Zygfrydem Ludwigiem oraz Eduardem Biutowym. Znaczna część informacji historycznej była odnaleziona za ich bezpośrednią pomocą.

(с) I. Prokopiuk

 

Podczas wykorzystania obiwiązkowo podawajcie autora oraz tę stronę internetową. Wykorzystanie w innych celach pozwala się tylko oraz wyłącznie ze zgody autora.


 

 

 

Do głównej

 

  Каталог TUT.BY Rating All.BY

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   © Prokopiuk I. (2008-2010)