www.neubrow.domachevo.com

 

   

RU    DE    EN

Stare dokumenty

 


 

 

 

Dokument №3

 

Plan terenowy na obrzeżach Neudorf

1909 r.

Plan tej samej ziemi na obrzeżach Neudorfu

1905 r.

Plan na zdjęciu satelitarnym za 2003 rok.

 

Data publikacji: 2016
 

 

 

Dokument №2

 

Prośba 15 listopada 1901r.

 

 

 

Tekst dokumentu:

 

 

Wysoki Kurlandzki Ewang. Luterski

Konsystorz

 

 

Prośba                         
Przewodniczących zboru oraz starszyzny kościelnej
Nejdorf -Nebrowskiej               
Ewang. Luterskiej parafii            

 

Powołując się na naszą prośbę z 9 III 1901 №96 mamy zaszczyt przedłożyć: 1) Plan przekształcenia oraz powiększenia Ewangelsko-Luterskiego kościoła w Nejdorf 2) Kosztorys 3) Listę materiałów zbadaną przez inspektora spraw sądowych oraz naczelnika obwodowego Brzesko-Litewskiego Oddziału okręgu Kowieńskiego szlaków komunikacyjnych ??? Ar. …..…i pokornie prosimy Wysoki wymieniony Konsystorz o orędownictwo dla nas, aby zdobyć pozwolenie na powiększenie oraz odnowienie naszego kościoła. Przy tym widzimy wskazanym dodać, że Komitet Centralny kasy uzupełniającej zobowiązał się nam w tym celu wydać 2000 rubli, jeżeli tylko ten plan zostanie uchwalony; zebraliśmy ponadto datki z własnej woli 918 rubli 94 ½ kop.; podatek w tym roku jest naznaczony 1r. 20 kop. na każdą osobę potwierdzoną (natomiast osób potwierdzonych jest około 1000), dlatego 60 kop. pozostaną dla powiększenia kościoła. Aby rozpocząć budowlę, tej sumy wystarczy.

 

 

Podpisy:                             

an Bytow        
Marcin ???          
Jan ???           
Marcin Ludwig      
Jerzy Popko        
Michał Zelent        
August Baum       
??? Ludwig        
 

 

 

 

Dostarczył: Eduard Buetow
Data publikacji: 2008
 

 

 

 

Dokument №1

 

Geometryczny plan kolonii Nejdorf - Nejbrow (1911 r.)

 

 

 

 

 

 

Dostarczył: Eduard Buetow
Data publikacji: 2008

 

 

 


 

 

 

Podczas kopiowania należy wskazać autora. Wykorzystanie do innych celów jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą autora.

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:  © Prokopiuk I. (2008-2022)