Stare dokumenty

 

 

 

 

Dokument 3.

 

 

1909

 

 

1905

 

Satellite foto 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument №2

 

Prośba 15 listopada 1901r.

 

 

 

 

Przełożenie:

 


 

 

 

Wysoki Kurlandzki Ewang. Luterski
Konsystorz

 

 

Prośba                                         

Przewodniczących zboru oraz starszyzny kościelnej    

Nejdorf -Nebrowskiej                               

Ewang. Luterskiej parafii                         

 

 

Powołując się na naszą prośbę z 9 III 1901 №96 mamy zaszczyt przedłożyć: 1) Plan przekształcenia oraz powiększenia Ewangelsko-Luterskiego kościoła w Nejdorf 2) Kosztorys 3) Listę materiałów zbadaną przez inspektora spraw sądowych oraz naczelnika obwodowego Brzesko-Litewskiego Oddziału okręgu Kowieńskiego szlaków komunikacyjnych ??? Ar. …..…i pokornie prosimy Wysoki wymieniony Konsystorz o orędownictwo dla nas, aby zdobyć pozwolenie na powiększenie oraz odnowienie naszego kościoła. Przy tym widzimy wskazanym dodać, że Komitet Centralny kasy uzupełniającej zobowiązał się nam w tym celu wydać 2000 rubli, jeżeli tylko ten plan zostanie uchwalony; zebraliśmy ponadto datki z własnej woli 918 rubli 94 ½ kop.; podatek w tym roku jest naznaczony 1r. 20 kop. na każdą osobę potwierdzoną (natomiast osób potwierdzonych jest około 1000), dlatego 60 kop. pozostaną dla powiększenia kościoła. Aby rozpocząć budowlę, tej sumy wystarczy.

 

Podpisy:                                                       

Jan Bytow                      

Marcin ???                      

Jan  ???                        

Marcin Ludwig                  

Jerzy Popko                     

Michał Zelent                  

August Baum                     

???  Ludwig                      

 

 


 

 

Dostarczył: Eduard Buetow

 

 

 

 

Dokument №1

 

Геометрический план колоний Neudorf - Neubrow (1911)

 

 

 

Dostarczył: Eduard Buetow

 

 

 

 

Do głównej

 

  Каталог TUT.BY Rating All.BY

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   © Prokopiuk I.  (2008-2010)

www.domachevo.com

RU     BE     DE